The Frigate Ertugrul as a Turning Point in the Ottoman Relations with Japan and the Lands En Route

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu araştırma da Sultan 2. Abdülhamid’in Japonya’ya gönderdiği fırkateynin dönüş yolunda nasıl battığı incelenecektir. Temel olarak bu araştırma fırkateynin yolculuğunu iki ana bakış açısı altında inceleyecek olup, birincisi Japonya-Osmanlı ilişkisinde oluşturduğu kilometre taşı olması ciheti, ikincisi ise 2. Abdülhamid’in Ertuğrul fırkateynini İslam dünyasının farklı bölgelerine, özellikle Güney ve Güneydoğu Asya’daki Müslüman ülkelerine, göndererek yabancı ülkelerle ilişkilerinde güttüğü Pan-İslamizm politikası incelenecektir.


In this paper, the event of sending the frigate Ertugrul from Istanbul, by the direct orders of Sultan Abdulhamid II, to Japan and how she sank on her way back home are to be investigated. Namely, this paper analyzes two main aspects of the frigate’s voyage: the tragedy as the milestone in the Japanese-Ottoman relations; and how sending the frigate Ertugrul was part of Abdulhamid II’s foreign policy toward different places of the Islamic world, particularly southern and south-eastern Asian Muslim communities, in what is oft-called ‘Pan-Islamism.’

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Ottoman, Japan, Relations, The Frigate Ertugrul, Pan-Islamism, Foreign Policy, Muslim Communities
Citation
Published Version (Please cite this version)