1980 ihtilali öncesi İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi öğrencilerinin sol örgütlenmeleri

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Ayşenur Dağlı, HIST200-12 (2022-2023 Fall);5
Abstract

1980 İhtilali öncesi Türkiye’deki siyasi kavgadan ötürü birçok fikir ayrılığı ve örgütlenmelere rastlanmıştır. Bu örgütlenmeler İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi öğrencilerine de yansımıştır. Bu araştırmada o dönemde örgütlere mensup olmuş öğrencilerle yapılan röportajlardan, gazeteler ve akademik makaleler gibi çeşitli dokümanlardan faydalanılarak 1980 İhtilali öncesi İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi öğrencilerinin sol örgütlenmeleri anlatılmıştır. O dönemde yaşamış olan öğrencilerden aktarılan bilgiler ve anılar, dönemin siyasi iklimini ve siyasi karmaşanın öğrencilere nasıl yansıdığını anlamakta, o yıllardaki sol örgütlenmelerinin gerekçesini ve tarihçesini anlamakta oldukça yararlı olmuştur.


Due to the political fight in Turkey before the 1980 Revolution, many disagreements and organizations were encountered. These organizations were also reflected in the students of the Istanbul State Academy of Engineering and Architecture. In this research, the leftist organizations of the students of the Istanbul State Engineering and Architecture Academy before the 1980 Coup were explained by using interviews made with students who were members of organizations at that time, and various documents such as newspapers and academic articles. The information and memories conveyed by the students who lived in that period were beneficial in understanding the political climate of the period and how the political turmoil was reflected on the students, and in understanding the reason and history of the leftist organizations in those years.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)