Kazakların sığınağı: Altay köyü

Date
2021
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST200-9 (2021-2022 Spring);5
Abstract

Kazakların anayurtlarında yaşadıkları baskı ve zulüm neticesinde kendilerine yeni bir yaşam alanı arayışına çıkmışlardır. Anayurtlarındaki yaşama en yakın yaşam tarzını Anadolu’da bulan Kazaklar, Türkiye'nin yardımıyla Niğde’nin Ulukışla ilçesinde kendileri için yapılan 165 hanelik Altay köyüne yerleşmişlerdir. Altay köyünde halen hayvancılık ve dericilik faaliyetini sürdüren küçük bir kesim olsa da ısınma problemleri yüzünden köy halkı kış aylarında merkez ilçeye göç etmektedir. Yaz aylarında ise köye tekrar dönerek alt jenerasyonlara kültürlerini aktarmak için festivaller düzenleyerek eski geleneklerini sürdürmektedir.


As a result of the oppression and persecution of the Kazakhs in their homeland, they sought a new living space for themselves. The Kazakhs, who found the life style closest to the life in their homeland in Anatolia, settled in the Altay village of 165 houses built for them in the Ulukışla district of Niğde with the help of Turkey. Even though there is a small group of people who still carry out animal husbandry and leather activities in the Altay village, the people of the village migrate to the central district during the winter months due to heating problems. In the summer months, it continues its old traditions by returning to the village and organizing festivals to transfer their culture to lower generations.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)