Ramsar Sözleşmesi ve Türkiye’deki yeri ve önemi

Date
2022
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Dünyanın en zengin ve en verimli ekosistemlerini sulak alanlar oluşturmaktadır. Doğal ekosistemlerin tahribatı sanayi devriminden bugüne kadar uzanmaktadır ve dünya ülkeleri sulak alan ekosistemlerini korumak amacıyla 1971’de RAMSAR Sözleşmesini imzalamışlardır. Ramsar Sözleşmesi, özellikle su kuşları için yaşam alanı olarak dünya çapında öneme sahip sulak alanlara ilişkin uluslararası bir anlaşmadır. Amacı, uluslararası öneme sahip sulak alanları korumak ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmaktır. Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine göre ülkemiz zengin sayılabilecek sayıda sulak alana sahiptir. Bu zenginliği korumak için Türkiye RAMSAR sözleşmesine taraf olmuştur. Ülkemizde 2002 yılında yayınlanıp 2005 yılında revize edilen “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” sulak alanların korunması için doğrudan yapılan tek yasal düzenlemedir. Bu çalışmada RAMSAR Sözleşmesi, alanları ve Türkiye’de Manyas Gölü başta olmak üzere tüm dünyada bir çok sulak alan ve nesli tehlikede olan kuş ekosistemlerinin korunması çabaları anlatılmaktadır.


Wetlands constitute the richest and most productive ecosystems in the world. The destruction of ecosystems formed on earth has extended from the industrial revolution to this day. The countries of the world signed the RAMSAR Convention in 1971 in order to protect ecosystems. The Ramsar Convention is an international agreement on wetlands of worldwide importance as habitats for waterfowl. Its purpose is to protect and sustainably use wetlands of international importance. Compared to European and Middle Eastern countries, our country has a wealth of wetland areas. In order to protect this wealth, Turkey has been included in the RAMSAR agreement. The "Regulation on the Protection of Wetlands", published in 2002 and revised in 2005, is the only direct legal regulation for the protection of wetlands. In this study, the RAMSAR Convention, its areas and how many wetland and endangered bird ecosystems all over the world, especially Lake Manyas in Turkey, are saved.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Sulak alanlar, Korumak, Ekosistem, Wetlands, Ecosystem, Protection, Endangered species
Citation
Published Version (Please cite this version)