Türk siyasi yaşamında milli görüş: Necmettin Erbakan

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

1926 yılında Sinop’ta doğan Necmettin Erbakan, yüksek mühendis olarak eğitim hayatını tamamlamasının ardından Almanya ve Türkiye’de akademik çalışmalar yürütmüş ve sonrasında üretim sektöründe mühendis olarak çalışmıştır. Türk siyasi yaşamına yeni bir bakış olarak değerlendirilen “Milli Görüş” fikrini ortaya atmış ve kısa bir süre TOBB başkanlığı yaptıktan sonra aktif siyasete girmiştir. Bağımsız Milletvekili olarak Meclis’e girdikten sonra Milli Nizam Partisi’ni kurmuş, birkaç kere Başbakan Yardımcılığı ve 28 Haziran 1996 – 30 Haziran 1997 tarihleri arasında Başbakanlık yapmıştır. 27 Şubat 2011’de 85 yaşında hayatını kaybetmiştir.


Necmettin Erbakan was born in 1926 in Sinop, after completing his education as a graduate engineer, carried out academic studies in Germany and Turkey, and later worked as an engineer in the manufacturing sector. He put forward the idea of "National Vision", which is considered as a new perspective on Turkish political life and entered active politics after serving as TOBB president for a short time. After joining parliamentary as an independent deputy, he founded the National Order Party, served as the Deputy Prime Minister several times and as the Prime Minister between 28 June 1996 and 30 June 1997. He died on February 27, 2011, at the age of 85.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Darbe, Ağır sanayi, Siyasi partiler, Seçim, Meclis, Milletvekili, Coup, Heavy industry, Political parties, Elections, Parliamentary, Deputy
Citation
Published Version (Please cite this version)