Dil derneğinin kuruluşu ve tarihçesi

Date
2021
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Oğuz Kaan Çetindağ, HIST 200-10 (2021-2022 Fall);1
Abstract

Dil Derneği 1987’den beri Türkçenin korunması, geliştirilmesi, bilim, sanat ve teknik terimlerle ilgili olan bütün kelimeleri kapsayacak şekilde zenginleştirilmesi üzerine çalışan bir dernektir. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türk Dil Kurumu’nun (TDK), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun altına alınması ile, TDK’nin görevlerini yerine getiremez duruma geldiği düşünülmüş ve dolayısıyla Sevgi Özel, Ali Püsküllüoğlu ve Haldun Özen Dil Derneği’nin kuruluş çalışmalarına başlamıştır. Kuruluş sürecinde birçok zorluk ile karşılaşan Dil Derneği, kurulduğu günden itibaren Türkçenin korunması ve geliştirilmesi için birçok faaliyette bulunmuştur. Bu makalede Dil Derneği’nin kuruluş süreci, amacı, faaliyetleri ve tarihçesi incelenecektir.


Language Association is an association that has been working on preserving, protecting, improving and enriching Turkish, since 1987, aiming for Turkish to contain all of the necessary terms regarding arts, sciences and technical phrases. After the 12th of September 1980 coup d’etat Turkish Language Society joined the Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History. As a consequence, it was thought that the Turkish Language Society was no longer able to fulfil its original aim. Thereupon Sevgi Özel, Ali Püsküllüoğlu and Haldun Özen started the process of constituting Language Association. Language Association, which faced many difficulties during its establishment processes, has been conducting various activities and projects in order to protect and enhance Turkish. In this article, Language Association’s establishment process, mission, vision, activities and history will be analysed.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Dil Derneği, Türk Dil Kurumu, Türkçe, 1980 darbesi, Language association, Turkish Language Society, Turkish, 1980 coup d’etat
Citation
Published Version (Please cite this version)