Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Dergisinin (CBT) 1987-2000 yılları arasındaki yayın hayatı

Date
2020
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Türkiye’nin önde gelen bilim dergilerinden biri olan Cumhuriyet Bilim Teknik dergisi 1987 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yayın hayatına başladığı günden son yayınlandığı güne kadar toplam 1501 sayı yayınlamıştır. Dergi, bilim ve teknoloji alanında dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri oldukça yakından takip edip okurlarıyla paylaşmış ve kendi okur kitlesini öncelikli olarak bilim, teknoloji, sağlık gibi önemli alanlarda bilinçlendirmede önemli rol oynamıştır. Öte yandan, ulusal ve evrensel anlamda çalışmalarda öncülük etmiş birçok önemli kişiyi okurlarına tanıtmıştır. Ayrıca, okurlarına sadece teorik bilgiler sunmaktan ziyade özellikle sağlık alanında günlük yaşamda kullanılabilecek çok sayıda pratik bilgiye de yer vermiş ve okur kitlesini bilinçlendirmeye çalışmıştır. Yayın hayatına 2015 yılında son verilen dergi Türkiye tarihindeki bilim dergileri arasında önemli bir yere sahiptir.


Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi, one of Turkeys leading science magazines has been available since 1987. Since its start 1501 issues has been published. The magazine has carefully examined the advances in science and technology –both in Turkey and overseas- and has shared them with its audience. It has taken an important role in raising awareness about science, technology, art and health. Furthermore, it has introduced both universally and nationally acclaimed researchers. Instead of only offering abstract information it has provided practical knowledge which the readers can benefit from in their daily lives. Although the magazine has stopped publishing in 2015, it has remained its position as an important science magazine in the history of Turkey.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Bilim, Teknoloji, Popüler bilim, Science, Technology, Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi, Popular science
Citation
Published Version (Please cite this version)