Yazar, yüksek mühendis, gezgin ve aktivist: Prof. Dr. Orhan Kural

dc.contributor.authorBatun, Funda
dc.contributor.authorGüleryüz, Berfin
dc.contributor.authorÇakır, Emel Sare
dc.contributor.authorDoğru, Ceyda
dc.contributor.authorOdabaş, Züleyha
dc.date.accessioned2022-11-22T11:32:15Z
dc.date.available2022-11-22T11:32:15Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionAnkara: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2021.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 17-18).en_US
dc.description.abstractOrhan Kural, maden mühendisi, yazar, gezgin ve aynı zamanda bir çevre aktivistidir. Kural, hayatını ilgi duyduğu alanlar konusunda kendini geliştirerek ve bu alanlarda üretim yaparak sürdürmüştür. Dünyanın birçok ülkesine yaptığı seyahatlerini yazdığı gezi kitaplarında anlatmış, aynı zamanda çeşitli konularda yazdığı kitaplarla öne çıkmıştır. Bir maden mühendisi olarak akademik literatüre birçok eser kazandırırken, üniversitelerde ve özel olarak çeşitli dersler vermiştir. Bunlara ilaveten, çevreye karşı olan hassasiyetini düzenlediği sayısız konferansla ve hazırladığı televizyon programlarıyla kanıtlamaya çalışmıştır. Bu tarih araştırmasında Kural’ın yaşam hikayesi edindiği meslekler üzerinden aktarılmıştır.en_US
dc.description.abstractOrhan Kural is a mining engineer, writer, traveller, and environmental activist. Kural spent his life improving himself and producing in the area of his interests. He wrote about his travels to many countries of the world in his travel books, and additionally, he came to the fore with the books he wrote on various subjects. In addition to these, he endeavored to prove his sensitivity to the environment through giving many conferences and creating TV shows. In this historical research, the life story of Kural was conveyed through the professions he acquired.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Kudret Emiroğlu.en_US
dc.format.extent39 pagesen_US
dc.identifier.itemidSPB4037
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/110948
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesKudret Emiroğlu, HIST200-3 (2021-2022 Spring);2
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectOrhan Kuralen_US
dc.subjectÇevreen_US
dc.subjectGezginen_US
dc.subjectAktivisten_US
dc.subjectYazaren_US
dc.subjectMaden mühendisien_US
dc.subjectEnvironmenten_US
dc.subjectTraveleren_US
dc.subjectActivisten_US
dc.subjectWriteren_US
dc.subjectMining engineeren_US
dc.titleYazar, yüksek mühendis, gezgin ve aktivist: Prof. Dr. Orhan Kuralen_US
dc.typeStudent Projecten_US

Files