Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Sistemi ve Talim Terbiye Kurulu'nun Türk eğitim sistemi üzerindeki etkisi

Date
2016
Authors
Değertekin, Eda
Önen, Ayşe Ece
Doğanay, Fulya
Dağıstanlı, Pınar
Koç, Buğra
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Can Eyüp Çekiç, HIST 200-1 (2015-2016 Fall) ; 6
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)