Osmanlıca kelimeleri eşleme

Date
2007-06
Advisor
Instructor
Source Title
IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, SIU 2007
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Osmanlı arşivleri dünyanın pek çok yerinden araştırmacının ilgi alanına girmektedir. Fakat bu belgelerin elle çevirisi zor bir iş olduğu için, bu arşivler kullanılamaz durumdadır. Otomatik çeviri gerekmektedir, fakat Osmanlıca’nın yazma özelliklerinden dolayı karakter tabanlı tanıma sistemleri istenen başarıyı gösterememektedir. Ayrıca, belgeler minyatür ve tuğra gibi önemli kısımlar içerdiği için, imge formatında saklanmaları gerekmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada Osmanlıca kelimeleri imge olarak görerek probleme imge erişim problemi olarak yaklaşıldı ve kelime eşleme tekniği üzerine bir çözüm önerisinde bulunuldu. Nesne tanımada başarılı olan görsel öğeler kümesi (bag-of-visterms) tekniği kelime eşleme işlemine uyarlandı ve böylece her kelime imgesi taç noktalarından çıkarılan SIFT özelliklerinin ¨ vektor¨ nicemlemesiyle sembolize edildi. Benzer kelimeler görsel ögelerin dağılımına göre eşlendi. Deneyler 10,000 kelimenin üzerindeki matbu ve elyazması belge üzerinde yapıldı. Sonuçlar sistemin benzer kelimeleri yüksek doğrulukla eşlediğini ve anlamsal benzerlikleri bulduğunu gösteriyor

Large archives of Ottoman documents are challenging to many historians all over the world. However, these archives remain inaccessible since manual transcription of such a huge volume is difficult. Automatic transcription is required, but due to the characteristics of Ottoman documents, character recognition based systems may not yield satisfactory results. It is also desirable to store the documents in image form since the documents may contain important drawings, especially the signatures. Due to these reasons, in this study we treat the problem as an image retrieval problem with the view that Ottoman words are images, and we propose a solution based on image matching techniques. The bag-of-visterms approach, which is shown to be successful to classify objects and scenes, is adapted for matching word images. Each word image is represented by a set of visual terms which are obtained by vector quantization of SIFT descriptors extracted from salient points. Similar words are then matched based on the similarity of the distributions of the visual terms. The experiments are carried out on printed and handwritten documents which included over 10,000 words. The results show that, the proposed system is able to retrieve words with high accuracies, and capture the semantic similarities between words.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
All over the world, Automatic transcription, Handwritten documents, Salient points, SIFT descriptors, Word images, Character recognition, Image enhancement, Image matching, Image retrieval, Information theory, Natural language processing systems, Photocopying, Signal processing, Transcription, Vector quantization
Citation
Published Version (Please cite this version)