Türk Halk Müziği’ne Ankaralıların yorumu: Yeni Angara Müziği

Date
2020
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu çalışmada Türk Halk Müziğinin geçmişten beri var olan Ankara oyun havalarının ve Seymenlerin geleneksel kalıplarının dışına çıkarak yeni bir yorumla Ankara eğlence kültürüyle beraber Yeni Angara Müziğinin oluşumu araştırılmıştır. Hayatımızın büyük bir parçası hâline gelen sosyal medyada oldukça popüler hâle gelen Ankara eğlence müziği ve mekanlarının geleneksel Ankara halk müziği ve oyunları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu değerlendirmeler yapılırken görülen değişim; sanatçılar ve pavyon çalışanları tarafından değerlendirilmiştir. Genel olarak, bu projenin eğlence müzik kültürünün geçmişten günümüze kadar var olan yolculuğu ve zaman içerisindeki değişiminin etkileri hakkında bir araştırma olması hedeflenmektedir.


The formation of New Angara Music together with the Ankara entertainment culture was investigated with a new interpretation by going beyond the traditional patterns of the Turkish folk music and the traditional patterns of the Ankara folk dance and Seymen. The effects of Ankara entertainment music and venues on traditional Ankara folk music and plays, which have become very popular in social media, which has become a big part of our lives, were analyzed. The change seen during these evaluations; It was evaluated by artists and pavilion staff. In general, this project is aimed to be a research on the journey of entertainment music culture from past to present and the effects of its change over time.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Ankara oyun havaları, Pavyon, Ankara, Folklor
Citation
Published Version (Please cite this version)