Hayat ve Hayat Tarih dergilerinin 1960 Anayasası çerçevesinde gündelik hayata izdüşümü

Date
2012
Authors
Özek, Burcu
Kuşdemir, Zarife Sevde
Orhan, Hasan Yılmaz
Paksoy, Ahmet Alperen
Kurt, Mesut
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)