1960'lardan günümüze Türkiye'de pantolonun bir kadın giysisi olarak benimsenmesinin tarihi

Date
2013
Authors
Gör, Cansu
Özden, İrem
Demir, Melike
Çeldirme, Pınar
Akşit, Yağmur
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)