Pilot Yüzbaşı Gültekin İnan'ın gözünden Kıbrıs Barış Harekatı

Date
2020
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST 200-16 (2019-2020 Spring) ; 4
Abstract

Kıbrıs, Güneybatı Asya'da bulunur ve Akdeniz'in Sicilya ve Sardinya'dan sonra üçüncü büyük adasıdır. Stratejik konumu sebebiyle değerli bir konuma sahip olan bu ada Yunanistan ve Türkiye arasında kalmıştır. İlk başta diplomasi denense dahi Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Enosis gayesini yerine getirmek üzere darbe uygulandıktan sonra Türk kökenli kesime ırkçılık yapıp anayasanın artık ölü olduğunu söyleyerek Türklerin haklarını ellerinden alındı. İlave olarak Türklere çeşitli şiddet uyguladılar. Bunun üzerine Türkiye Kıbrıs üzerine garantör ülke sıfatına sahip bir ülke olduğu için müdafi savunma hakkından yararlandı ve birincisinin de olduğu 20 Temmuz 1974 tarihinde 2. Kıbrıs Harekatı'nı düzenler. Bütün askeri donanmanın birlik ve başarısı ile bu mücadelede Türkiye galip gelir. Ama asıl mercek altına alınan kısım askeri havacılık kısmıdır. Askeri havacılık bölümü çeşitli yerlerde pilotların anlık kararlarıyla, çeşitli operasyonlardaki başarılarıyla öne çıkmıştır. Bu çalışmada Kıbrıs Barış Harekatı'nda askeri havacılığın önemi ve etkisi, pilotların karşılaştığı zorluklar, üstlendiği roller ve savaş sonrası psikolojik durumları anlatılmıştır.


Cyprus is the third largest island in the Eastern Mediterranean. It is located south of Turkey, west of Syria and north of Israel. This island has a strategic location that gain attention from many countries. However, Greeks had a purpose that called "Enosis". In order to achieve that Makarios the three first made a strike and outlaw Turks from their rights. In addition, torture Turks as they are invisible against law. Because of that Republic of Turkey has announce that they will do an intervention to situation. Because of Turkey is counted as guarantor country for Cyprus, they had chance to respond as self-defense. Turkey's Cyprus Peace Operation was successful at the date 20 July 1974. In that campaign, many heroes born but especially at Air Force department. Air force lead the operations with their important shots at key points and overcome the situation. In this study, it will be claimed that the importance of Air Force Department, Operation's effect on Airforce after the operation, hard times for pilots and their psychological condition after the war.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)