1980 darbesi sonrasında gerçekleştirilen ‘Dayağa Karşı Dayanışma Kampanyası’

Date
2023
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST 200-01 (2022-2023 Spring); 01
Abstract

12 Eylül 1980 Darbesi sonrasında feminist Türk kadınları tarafından Dayağa Karşı Dayanışma Kampanyası gerçekleştirilmiştir. Kampanyaya sebebiyet veren mahkeme kararı 17 Mayıs 1987’de Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü’nün düzenlenmesine yol açtı. Yürüyüş ile başlayan bu kampanya, feminist kadınların örgütlenmesi ile çeşitli kampanyalara da sebebiyet vermiştir. Basın hayatına yansıyan ve Türkiye’de feminizme farklı bir bakış açışı kazandıran kampanya günümüzde de kadın hakları savunulmasında etkili olmuştur. Bu araştırmanın amacı ilk olarak Dayağa Karşı Dayanışma Kampanyasının ortaya çıkma sebeplerinin ele alarak örgütlenme sürecinin, kampanya esnasında gerçekleşenleri ve kampanyanın basına yansımasını tanık röportajları, sözlü ve yazılı kaynaklar ile yansıtmak ve kazanımlarından bahsetmektir.


After the September 12, 1980 coup, a Solidarity Campaign Against Beating was carried out by feminist Turkish women. The court decision that led to the campaign at the led to the organization of the Solidarity March Against the Beating on May 17, 1987. The campaign, which started with the Solidarity March Against the Beating march, has led to various campaigns with the organization of feminist women. The campaign, which was reflected in the press life and gained a different perspective on feminism in Turkey, has been effective in defending women's rights today. The aim of this research is to discuss the reasons for the emergence of the Solidarity Campaign Against the Beating, the organization process, events that happened during the campaign and the reflection of the campaign on the press through witness interviews, oral and written sources and to talk about its achievements.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)