Yargıtay ilk kadın daire başkanı: Türkan Güven

Date
2021
Authors
Akhan, İdil
Cömert, Selin
Helvacıoğlu, Bora
Yüceer, Ayşenil
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Cumhuriyet’in ilanından sonra Türk kadını kendine hukukta yer edinmeye başlamıştır. Türkan Güven, bu dönemin kadına yüklediği rollerden sıyrılarak, öncelikle üniversiteden mezun olmuş ardından hâkimlik mesleğini yaparak kendine hukukta yer edinen ilk kadınlardan biri olmuştur. Ayrıca Yargıtay’ın ilk kadın daire başkanı olan Türkan Güven, bu görevin bir kadın tarafından da yerine getirilebileceğini kanıtlamıştır. Toplumsal yargıları kırarak, dönemin kadın figürünün hukukta etkin bir rolü olabileceğini göstermiş ve diğer kadınlara rol modeli olmuştur. Bu çalışmada Türk kadının hukuktaki yeri incelenmiş ve Türkan Güven’in mesleki hayatı ve görüşleri anlatılmıştır. Türk kadının hukuktaki yeri ve hukuk sistemine katkılarının Türkan Güven’in hayatı üzerinden ele alınması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Türkan Güven, Hukukta Türk kadını, Hukukta öncü kadınlar, Hâkim olmak, Yargıtay, Hukuk.


After the declaration of The Republic, Turkish women started to find their place in law. Türkan Güven has eluded the roles appointed to women by this era and has first graduated from the university then has become one of the first women who have gained a place in the legal system by performing as a judge. In addition, Türkan Güven, who has become the first female department head in The Court of Appeals, has proved that this task could be performed by a woman. She has shown that the woman figure of the era may have an effective role in the legal system by challenging social attitudes and has become a role model for other women. In this study, the place of Turkish women in the legal system has been analyzed and Türkan Güven’s professional life and opinions have been told. It was intended to address the place of Turkish women in the legal system and their contribution to the legal system based on the life of Türkan Güven.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Türkan Güven, Hukukta Türk kadını, Hukukta öncü kadınlar, Hâkim olmak, Yargıtay, Hukuk, Turkish women in legal system, Pioneer women in law, Being a judge, The court of appeals, Law
Citation
Published Version (Please cite this version)