Akademiden siyasete uzanan mücadele dolu bir yaşam: Şuayip Üşenmez

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Cumhuriyet sonrası Türk Siyasi Tarihinin anlaşılabilirliği açısından önemli siyasetçilerinin hayatlarının araştırılması önemli bir yer oynamaktadır. Hem siyasi hem de akademik alanda yaptığı çalışmalardan ötürü Şuayip Üşenmez’in hayat hikayesi ilham alınması açısından araştırılmaya değerdir. Doğduğu yer Yozgat’ta sahip olduğu imkansızlıklara rağmen eğitimini sürdürmek uğruna bolca çaba sarf eden Üşenmez, jeoloji alanında akademisyen olarak yükselmeye başladı. Akademisyenlik hayatına araştırma görevlisi olarak başladığı Ankara Üniversitesi’nden doktorasını aldıktan sonra Gazi Üniversitesi’nde devam etti. Lisans eğitimi sırasında Alparslan Türkeş ile tanışması ile aktif siyasete atılan Üşenmez, Türkeş’in önderlik ettiği Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin Ankara Gençlik Kolları Başkanı oldu. Akademisyenlik kariyerini ilerlettiği dönemlerde pasif bir şekilde siyasette yerini alan Şuayip Üşenmez, o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi’nin başkanı olan Türkeş’e gayri resmi danışmanlık yaptı. Bu pasif siyaset hayatını içeren dönemde Türkiye siyasetinde yankı uyandıran 12 Eylül 1980 darbesi gerçekleşti. 1999 yılında seçilen 57. Türkiye Hükümetinde Milliyetçi Hareket Partisinden memleketi Yozgat’ın milletvekili oldu. Dönemin siyasi ve ekonomik buhranlarının beraberinde gelmesi ile milletvekilliğinden Devlet Bakanlığına atandı. Türkiye siyasetinde önemli izler bırakan 12 Eylül 1980 darbesi ve 1999 Ekonomik Krizinin yaşandığı dönemlerde siyasette rolü olan Üşenmez, dönemin siyasi tarihinin araştırılması sırasında büyük katkılar bulunabileceği öngörüldü. Bu araştırmada Üşenmez’in bireysel deneyimleri ile Türk siyasi tarihine farklı bir bakış açısı ile bakılması hedef kılınmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin kuruluşu, 12 Eylül 1980 darbesi ve 1999 Ekonomik Krizinin yaşandığı dönemlerde Türk siyasetçilerinin yaşadıkları, Şuayip Üşenmez’in yaşamı ve hem jeoloji alanında hem de siyasette bulunduğu katkıları bu araştırma kapsamında incelenmektedir.


Researching the lives of important politicians plays an important role in terms of the intelligibility of Turkish Political History after the Republic. The life story of Şuayip Üşenmez is worth investigating in terms of inspiration, due to his work in both political and academic fields. Üşenmez, who made great efforts to continue his education despite the impossibilities he had in Yozgat, where he was born, started to rise as an academician in the field of geology. He started his academic career as a research assistant at Ankara University and continued at Gazi University after receiving his doctorate. Üşenmez, who got into active politics after meeting Alparslan Türkeş during his undergraduate education, became the President of the Ankara Youth Branch of the Republican Peasant Nation Party led by Türkeş. Şuayip Üşenmez, who passively took a place in politics when he was advancing his academic career, served as an unofficial advisor to Türkeş, who was the head of the Nationalist Movement Party at that time. In the period that included this passive political life, the and the 1999 Economic Crisis, the life of Şuayip Üşenmez and his contributions both in the field of geology and in politics are examined within the scope of this research. Keywords: Şuayip Üşenmez, Geology, Politician, Turkish Political History, 1980 Turkish coup d'état, Turkish 2000-01 Banking Crisis field of geology and in politics are examined within the scope of this research.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Şuayip Üşenmez, Jeoloji, Siyasetçi, Türk siyasi tarihi, 12 Eylül 1980 darbesi, 1999 ekonomik krizi, Geology, Politician, Turkish political history, 1980 Turkish coup d'état, Turkish 2000-01 banking crisis
Citation
Published Version (Please cite this version)