Türkiye fındık tarımında, fındık alımının Fiskobirlik tekelinden Fiskobirlik ve TMO eksenine kaymasının etkileri, nedenleri ve sonuçları, bu kapsamda TMO’ya geçiş stratejisinin değerlendirilmesi

Date
2014
Authors
Akkurt, Uğur Abbas
Tütüncüoğlu, Feridun
Baykal, Afet Selen
Yılmaz, Burak
Turgay, Mert
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)