Dursun Genel’in tanıklığında 1982 anayasasından itibaren aile hukukunun gelişimi ve aile mahkemelerinin kuruluşu

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Atakan Yılmaz, HIST200-013 (2022-2023 Fall);3
Abstract

Aile, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre Türk toplumunun temeli olarak belirtilir. Aynı zamanda anayasaya göre kanun önünde hiçbir bireye cinsiyetinden ötürü ayrımcılık yapılamaz. Ancak 1982-2002 yıllarını incelediğimizde Medeni Kanun’a göre aile içerisinde cinsiyet eşitsizlikleri bulunduğu görülebilir. Çağın getirdiği eşitlikçi yaklaşıma uymak amacıyla 2002 yılında 4721 sayılı yeni Medeni Kanun yürürlüğe girdi. Yeni Medeni Kanun ile aile içerisindeki cinsiyet eşitsizlikleri kanunen giderilmiş oldu. Bu değişiklikten bir sene sonra 2003 yılında Dursun Genel’in de kuruluşunda görev aldığı Aile Mahkemeleri, aile davalarının daha hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla kuruldu. Bu kurum sayesinde aile davalarında görev alacak yetkililerin bu alanda spesifik olarak uzmanlaşması, davanın konusu olan ailenin ve ailedeki bireylerin sosyolojik ve psikolojik olarak incelenebilmesi de kolaylaştı. Bu yenilikler ve yarattıkları etkilerin incelenmesinde ise Aile Mahkemelerinin kurulmasında rol oynamış Dursun Genel ile 1982-2002 dönemi hukuki ortam hakkında bilgi sahibi olan Arzu Genel Sarıkaya ve Nevin Birinci’nin yorum ve deneyimleri yardımcı oldu.


According to the Constitution of the Turkish Republic, family is defined as the foundation of Turkish society. At the same time, according to the Constitution, no one can be discriminated against by the law because of their gender. However, when we examine the time between 1982 and 2002, we can observe gender inequalities in the Civic Law. A new Civic Law -numbered 4721- was formed in 2002 in order to conform to contemporary equalitarian views. Gender inequality in the family was legally solved with the new Civic Law. One year after this, in 2003, Family Courts were formed with the help of Dursun Genel with the aim to solve family cases faster, raise specialists who will work in this field, and examine the families and people involved in these cases sociologically and psychologically. Along with those of a founding member, Dursun Genel, comments and insights of Arzu Genel Sarıkaya and Nevin Birinci, who are knowledgeable with the legal scene between 1982 and 2002, have been helpful with examining these reforms and their effects.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Aile mahkemeleri, Aile hukuku, Dursun Genel, 1982 anayasası, Medeni kanun, Family courts, Family law, 1982 constitution, Civil law
Citation
Published Version (Please cite this version)