How changes in higher education impacted social-economic situation in Turkey after 1950s

Date
2023
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Kaaz Gazne, HIST 209-2 (2022-2023 Fall);2
Abstract

Turkey’s higher education system lacked crucial components prior to the 1950s. There were only three universities in the entire country, and they were all in Istanbul or Ankara. The government-owned enterprises at the time dominated the entire market, which did not aid Turkey’s economic condition. A country’s labor force must be educated if it is to enjoy social and economic prosperity, hence the Turkish government had to increase the capacity of its educational institutions. Because of the country’s expanding population, rising number of high school graduates, and overall societal growth, the government was compelled to give education priority. Between the 1950s and the early 1990s, Turkey’s social economy saw significant changes, which had an impact on its social economy positively to an extent. Key-Words: Higher Education, Labor Force, Population, Economy, Employment


Türkiye’nin yüksek öğretim sistemi 1950’lerden önce önemli bileşenlerden yoksundu. Bütün ülkede sadece üç üniversite vardı, İstanbul ya da Ankara'daydı. O zamanlar devlete ait işletmeler tüm pazara hakimdi ve bu da Türkiye’nin ekonomik gelişimine yardımcı olmadı. Bir ülkenin sosyal ve ekonomik refahı için iş gücünün eğitimli olması gerekir, bu nedenle Türk hükümeti eğitim kurumlarının kapasitesini arttırma yoluna gitti. Ülkenin artan nüfusu, artan lise mezunu sayısı ve genel toplumsal büyüme nedeniyle, hükümet eğitime öncelik vermek zorunda kaldı. 1950’ler ile 1990 ların başları arasında, Türkiye’nin sosyal ekonomisi, önemli değişikliklerden olumlu yönde etkilendi.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)