1960-2000 tarihleri arasında Türkiye’de ruhsal hastalıklara olan bakış açısının değişimi

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Mehmet Süha Ünsal, HIST200-07 (2022-2023 Fall);06
Abstract

Türkiye’de ruhsal hastalıklara olan bakış açısı 1960-2000 yılları arasında büyük değişiklikler göstermiştir. Dünyadaki ruhsal hastalıklara verilen önemin artması Türkiye’de de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin kuruluşuna yol açarak toplumun ruhsal hastalıklara olan bakış açısını etkilemiştir. Hasta ve hasta yakınlarının maruz kaldığı damgalanma ve dışlanmışlık hissi, çeşitli toplumsal olaylar ve teknolojik gelişmeler sayesinde toplumun bilinçlenmesi sağlanarak azaltılmıştır. Kültürel değerlerin de toplumun bakış açısı üzerinde büyük ölçüde etkisi olduğu gözlemlenmiştir. 1995 yılında Türkiye Psikiyatri Derneği’nin kuruluşunun hem toplumun bakış açısı üzerinde hem de hasta ve hasta yakınlarına verilen önemin arttırılmasında önemi olmuştur.


The perspective on mental illnesses in Turkey has changed dramatically between the years 1960-2000. The increase in the importance given to mental illnesses in the world has led to the establishment of Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital in Turkey, which has affected the society's perspective on mental illnesses. The stigma and feeling of exclusion that patients and their relatives are exposed to have been reduced by raising awareness of the society thanks to various social events and technological developments. It has been observed that cultural values have a significant impact on the perspective of society. The establishment of the Turkish Psychiatric Association in 1995 was essential both on the perspective of the society and on increasing the importance given to patients and their relatives.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)