Pisidia Apolloniası'ndan Via Sebaste'ye ait yeni bir mil taşı

Date
2015
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
TÜBA-AR: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi
Print ISSN
1301-8566
Electronic ISSN
2667-5005
Publisher
Türkiye Bilimler Akademisi
Volume
Issue
18
Pages
175 - 180
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Makalede Kuzey Pisidya bölgesindeki Apollonia antik kentinin yakınlarında bulunan yeni bir mil taşı tanıtılmaktadır. Bu mil taşından Via Sebaste’nin kuzey bölümünün İmparator Elagabalus Dönemi’nde onarıldığı anlaşılmaktadır. Via Sebaste üzerinde 198 yılında da geniş kapsamlı yenileme faaliyetleri gerçekleşmiştir. Aynı güzergâhın yaklaşık yirmi yıl aralıkla tekrar onarılması, bu yolun söz konusu zaman diliminde yoğun bir biçimde kullanıldığını, yolun yirmi yıl gibi kısa bir sürede bozulması da bu yol hattının yoğun bir trafiğe maruz kaldığını kanıtlamaktadır. Bu yoğun trafik, Septimius Severus ve oğlu Caracalla’nın düzenlediği Parth Seferleri ile ilişkili olmalıdır. Başka belgeler yardımıyla Parth Seferleri sırasında ordu birimlerinin Küçük Asya’da çeşitli güzergâhlar kullandıkları ve bu güzergâhlar ara¬sında Via Sebaste’nin de bulunduğu anlaşılmaktadır.


In this article a new milestone found near the ancient city of Apollonia in the region of northern Pisidia is introduced. With the help of this new milestone it is understood that the northern part of Via Sebaste had been repaired during the period of Emperor Elagabalus. New construction of roads in Via Sebaste had been extensively made in AD 198. It is showed that the same route, having been repaired at intervals of about twenty years, had been used continuously and that the same route, having been damaged in twenty years, had been subjected to lasting traffic related to the Parthian expeditions organized by Septimius Severus and his son Caracalla. It is understood with the help of other documents that during the Parthian expeditions military units had used various routes in Asia Minor, one of which was Via Sebaste.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Via Sebaste, Apollonia, Yol onarım faaliyetleri, Septimius Severus, Parth savaşları, Elagabalus, Mil Taşı, Road repair activities, Parthian battles, Milestone
Citation
Published Version (Please cite this version)