Profesör Ahmet Züfer Eriş’in gözünden Türkiye’de fizik bilimi ve tarihi

Date
2022
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu makale kapsamında öncelikle Ahmet Züfer Eriş’in akademik hayatı incelenecek, bu incelemede kendisinin arkadaşları olan bilim insanlarına ve onların bilime katkılarına yer verilecek; dönemin şartlarının Türkiye’de bilim yapmaya olan etkisiyle birlikte şimdinin çığır açmış bilim insanlarının o dönemde ne gibi çalışmalar yaptığı, neler tecrübe ettiği Ahmet Züfer Eriş’in tanıklığıyla araştırılıp irdelenecek; Ahmet Züfer Eriş’in üzerine çalıştığı alanların son 50 yıl içerisinde Türkiye’deki gelişmelerine ve Türkiye’yi nasıl etkilediğine değinilecek, ve son olarak Türkiye’de fizik bilimi tarihinin bilinmesinin güncel bilimi anlama ve kavramaya olan etkisinin tartışılmasıyla araştırmanın gerekliliği ve önemi vurgulanarak makale sonlandırılacaktır.


Within the scope of this article, first of all, Ahmet Züfer Eriş's academic life will be examined, and in this review, scientists who are his friends and their contributions to science will be included; With the impact of the conditions of the period on doing science in Turkey, what kind of studies and experiences the pioneering scientists did at that time will be explored and scrutinized with the testimony of Ahmet Züfer Eriş; The developments of the fields that Ahmet Züfer Eriş has worked on in the last 50 years in Turkey and how they have affected Turkey will be mentioned.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Fizik, Ahmet Züfer Eriş, ODTÜ, Fizik tarihi, Türkiye’de fizik, Fiziğin gelişimi, Physics, Ahmet Züfer Eriş, METU, History of physics, Physics in the Turkey, Development of the physics
Citation
Published Version (Please cite this version)