Dürtün gürültüye karşı sağlam küme üyeliği süzgeç algoritmaları

Date
2014-04
Advisor
Instructor
Source Title
22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014 - Proceedings
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
1551 - 1554
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu bildiride, dürtün gürültüye karşı sağlam küme üyeliği süzgeç algoritmaları öneriyoruz. İlk olarak küme üyeliği düzgelenmiş en küçük mutlak fark algoritmasını (SM-NLAD) tanıtıyoruz. Bu algoritma hatanın karesi yerine mutlak değerini maliyetlendirerek dürtün gürültüye karşı sağlamlık sağlar. Sonra bu algoritmanın dürtün gürültünün olmadığı ortamlarda da diğer algoritmalarla karşılaştırılabilir performans sergilemesi için logaritmik maliyet çerçevesinden yararlanarak küme üyeliği düzgelenmiş en küçük logaritmik mutlak fark algoritmasını (SMNLLAD) öneriyoruz. Logaritmik maliyet fonksiyonu doğal olarak büyük hata değerlerinin mutlak değerini içerirken küçük hata değerlerinin karesini içerir. Son olarak, sayısal deneylerimizde algoritmalarımızın dürtün gürültülere karşı sağlamlığını ve dürtün gürültünün olmadığı ortamlarda da karşılaştırılabilir performans sergilediğini gösteriyoruz.


In this paper, we propose robust set-membership filtering algorithms against impulsive noise. Firstly, we introduce set-membership normalized least absolute difference algorithm (SM-NLAD). This algorithm provides robustness against impulsive noise through pricing the absolute error instead of the square. Then, in order to achieve comparable convergence performance in the impulse-free noise environments, we propose the set-membership normalized least logarithmic absolute difference algorithm (SM-NLLAD) through the logarithmic cost framework. Logarithmic cost function involves the absolute value of the error for large error values and the square of the error for small error values intrinsically. Finally, in the numerical examples, we show the robustness of our algorithms against impulsive noise and their comparable performance in the impulse-free noise environments. © 2014 IEEE.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Impulsive noise, Logarithmic error cost, Robust adaptive filtering, Set membership filtering, Adaptive filtering, Costs, Signal processing, Absolute difference, Absolute error, Absolute values, Convergence performance, Filtering algorithm, Noise environments, Set membership filtering, Set-membership, Algorithms
Citation
Published Version (Please cite this version)