Türkiye’de askeri vesayet: yükselişi ve çöküşü

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Türk siyasi hayatına damga vurmuş bir olgu olan askeri vesayet, ordunun batılı bir konseptte organize edildiği 19. Yüzyıl başlarından itibaren ülke kaderine yön veren unsurlardan biri olmuştur. Çok partili siyasi hayata geçişten sonra siyasetçileri denetleyen ve gerekli gördüğü yerde siyasete müdahale eden bir kuruma dönüşen ordu, 1980 sonrasında yaşanan sosyal, ekonomik, politik ve konjonktürel değişimlerin de etkisiyle zayıflamış ve egemenlik alanını kaybetmiştir. Çalışmamızda Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve toplumsal dengeleri ile değişen iç ve dış konjonktürü dikkate alınarak askeri vesayetin yükseliş ve çöküşü incelenecek, Türkiye yakın tarihinde yarattığı etkiler değerlendirilecektir.


Military tutelage, a phenomenon that has left its mark on the Turkish political team, and the organization of the army in a western concept is one of the players that has shaped the destiny of the country since the beginning of the 19th century. After the transition to multi-party political life, the army, which was classified as an institution that supervises the elections and controls them where necessary, weakened and the sovereignty of the social, economic, cyclical experts related to 1980 politics was chosen. The work and collapse of the military tutelage regarding the economic, social and balances and the internal and external conjuncture of the hardware in Turkey will be examined, Turkey will be evaluated closely.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Askeri vesayet, Konjonktür, Çok partili demokrasi, Batılılaşma, Military tutelage, Conjuncture, Multi-party democracy, Westernization
Citation
Published Version (Please cite this version)