Amerikalı bir diplomatın gözünden cumhuriyetin ilk yılları : Joseph Grew in Türkiye macerası

Date
2017
Authors
İraz, Şamil
Bilgin, Ateş
Hacıoğlu, Gökhan
Çobanoğlu, Deniz
Sucu, Yağız
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)