Nesne tanımada bağlam ve anlambilimsel sınıflandırmanın önemi: Bilgisayarla görme ve insanda görme alanlarındaki çalışmalar

Date
2008-04
Advisor
Instructor
Source Title
IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, SIU 2008
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Sahne sınıflandırması ve nesne tanıma, bilgisayarla görme alanında fok uzun yıllardır üzerinde çalışılan temel problemlerdir. Bilgisayarlara kazandırılmaya çalışılan, sahnelerin ve içerdikleri nesnelerin otomatik olarak tanınması ve etiketlendirilmesi yeteneği, yapay zeka konusunda önemli bir adım olma potansiyeli taşımaktadır. Bu yetenek, her geçen gün artan hesaplama kapasitesi ile birleştirildiğinde de henüz çözümü mümüun olmayan birçok uygulamanın da gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Yazımızda nesne tanımayı kolaylaştıran anlambilimseI sınıflandırma yaklaşımları, hem bilgisayarda hem de insanda görme alanlarındaki literatür üzerinden özetlenmektedir.

Object recognition and scene classification are among the main interests in computer vision which have been investigated for long. Automatic recognition and classification ofobjects and scenes is an important skill to be gained by computers, especially in the field of artificial intelligence. Merging this skill with the ever increasing computing power of the computers will help in the development ofmany applications that are yet to be resolved. In this article, we present a survey on contextual and semantic approaches for object recognition by reviewing both computer vision and human vision literatures. ©2008 IEEE.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Automatic recognitions, Computing powers, Human visions, Scene classifications, Semantic approaches, Semantic descriptions, Applications, Artificial intelligence, Computer vision, Image processing, Information theory, Semantics, Signal processing, Object recognition
Citation
Published Version (Please cite this version)