Kazım Dursun’un anılarıyla Ahıskalıların sürgünü

Date

2024

Editor(s)

Advisor

Supervisor

Co-Advisor

Co-Supervisor

Instructor

Source Title

Print ISSN

Electronic ISSN

Publisher

Bilkent University

Volume

Issue

Pages

Language

tr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Series

Erdinç Ofli, HIST200-12 (2023-2024 Spring) ; 2

Abstract

Ahıska Türkleri 1944 yılında anavatanlarından zorla göçe tabi tutulup ikinci sınıf vatandaş olarak Sovyetler Birliği’nin birçok ülkesine sürgün edilmiştir. Bu sürgüne tabi tutulanlar insanlık dışı şartlarda trenlerde aylarca yolculuğa zorlanmış ve daha sonrada yerleştikleri bölgelerde karşılaştıkları şartlar bu milleti birlik ve bütünlüğününe geri dönülemeyecek düzeyde hasar vermiştir. Kazım Dursun ile, kendisi bu sürgünün bizzat tanığıdır, yapılan röportajda bu sürgünün metotları, yerleştirildikleri cumhuriyetlerde gördükleri muamele ve bu sürgüne tanık olmuş birçok kişinin yaşadığı zorluklar ve kaderlerini onarma çabaları detaylandırılır.


Meskhetian Turks were subjected to forced migration from their homeland in 1944 and exiled to many countries of the Soviet Union as second class citizens. Those who were subjected to this exile were forced to travel for months on trains under inhumane conditions and the conditions they encountered in the regions where they later settled caused irreversible damage to the unity and integrity of these people. The interview with Kazım Dursun, a personal witness of this deportation, details the methods of this deportation, the treatment they received in the republics where they were resettled, the difficulties experienced by many of those who witnessed this deportation, and their efforts to repair their fate.

Course

Other identifiers

Book Title

Citation

item.page.isversionof