12 Eylül 1980 darbesi etkisiyle Türkiye’de ortaöğretim tarih müfredatındaki değişiklikler

Date
2021
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Tuğçe Kancı, HIST 200-8 (2020-2021 Spring);8
Abstract

Bu araştırmanın amacı 12 Eylül 1980 darbesi öncesi ve sonrasında tarih öğretimi kapsamında milli eğitim tarih müfredatında meydana gelen değişimleri ortaya koymaktır. Hükümet ve takiben egemen ideoloji değiştikçe ders kitaplarında ele alınan kavramların ve olguların da bunlarla paralel olarak değişime uğraması kaçınılmazdır. Bu nedenle çalışma sürecinde 1972- 1985 tarihleri arasında basılan belli ders kitapları karşılaştırılmalı olarak incelenecektir. Buna bağlı olarak darbe sonrası askeri hükümetin benimsemiş olduğu ideolojiler ışığında Atatürk ilkeleri, tarihi figürler, dini ve etnik azınlıklar gibi konu başlıklarında meydana gelen değişiklikler ortaya konulacaktır.


The aim of this research is to reveal the changes in the ideological undertones present in the Turkish national education system within the scope of history education before and after the 12 September 1980 military coup d'etat. As governments and their ideologies change, it is inevitable for the concepts and events discussed in the textbooks to change in parallel. To that end, government issued history textbooks published between 1972-1985 will be analyzed comparatively to shine light on the effects of changing ideological norms. Accordingly, in the light of the ideologies adopted by the military government after the coup, changes in topics such as Atatürk's principles, historical figures, religious and ethnic minorities will be put forward.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)