Çağdaş Türk seramik sanatına kattıklarıyla Hamiye Çolakoğlu

Date
2021
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST200-12 (2021-2022 Spring);4
Abstract

Seramik tarih boyunca Türk kültüründe yer edinmiştir. Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti dönemine kadar birçok evrim geçirmiş seramik sanatı, cumhuriyet döneminde de birçok yetenekli sanatçı tarafından eserlerin üretildiği bir sanat dalı olmuştur. Hamiye Çolakoğlu da bu sanatçılardan biridir. Genç Yaşta yeteneği fark edilmiş ve yurt dışında eğitim görmesi için destek görmüştür. Eğitim yılları süresince kendine kattıklarıyla ülkesine döndükten sonra bu bilgi birikimini ve yeteneğini Türk seramik sanatının gelişimi için kullanmıştır. Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurulmasında büyük rolü olan Hamiye Çolakoğlu birçok eseriyle ödül almış, uluslararası başarı elde etmiştir.


Ceramics has had a place in Turkish culture throughout history. From the days of Ottoman Empire to Republic of Turkey, the art of ceramics, which has undergone many evolutions in form and usage,had become one of the main branches of art where works were produced by many talented artists. Hamiye Çolakoğlu is one of these artists. Her talent was recognized at a young age and she was supported to study abroad. After returning to her country with what she contributed to herself during her education years, she used this knowledge and talent for the development of Turkish ceramic art. Hamiye Çolakoğlu, who played a major role in the establishment of Hacettepe Fine Arts Faculty, received awards with her many works and achieved international success.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)