Türkiye’de serigrafi tekniğinin öncülerinden ressam Prof. Dr. Hasan Pekmezci

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Serigrafi (İpek Baskı) 1960lı yıllarda Türkiye’de kullanılmaya başlanan bir baskı tekniğidir. 1975 yılında kendi kendine yaptığı denemelerle serigrafi tekniğini öğrenen Hasan Pekmezci bu teknikte birçok eser vermiştir. Aynı zamanda Pekmezci bu baskı tekniğini Türkiye’de daha yaygın hale getirebilmek için bu alanda yazılmış ilk kitap olma özelliğini taşıyan “Tüm Yönleri ile Serigrafi İpek Baskı” adlı kitabı yazmıştır. Kitabının yanı sıra Türkiye’de üniversitelerde ilk baskı atölyelerini kurmuştur ve bu konuda dersler vermiştir. Pekmezci’nin Türk serigrafi tarihindeki önemini anlamak açısından hayatını, sanat ve akademik kişiliğini araştırmak faydalı olmuştur. Hasan Pekmezci’nin sanata olan bakış açısı ve Türkiye’de serigrafiyi yaygınlaştırma süreci günümüzde sanatın yanında başta tekstil ve sanayi olmak üzere her alanda kullanılan serigrafi tekniğine bıraktığı etkiyi anlamak için oldukça faydalıdır.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Hasan Pekmezci, Serigrafi, Sanat, İpek baskı, Özgün baskı
Citation
Published Version (Please cite this version)