Fakir Baykurt’un hayatı

Date
2020
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST 200-10 (2020-2021 Fall);4
Abstract

Fakir Baykurt, Türk edebiyatının Cumhuriyet döneminin başarılı eserler vermiş yazarlarından biridir. Hem devrimci hem de halkçı olmasıyla tanınır. Eserlerini toplumcu gerçekçilik ilkesini benimseyerek yazmıştır. Asıl mesleğinin yazarlık olmasının yanı sıra, öğretmenlik mesleği ile de tanınmıştır. Baykurt’un hayatında köy enstitüsünün, Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın ve seksen darbesinin oldukça büyük etkileri olmuştur. Bu etkiler eserlerine ve özel hayatına yansımıştır. Bu araştırmada Baykurt’un hayatındaki dönüm noktaları, meslekleri ve yaptığı diğer işler ele alınarak hayatının anlatılması hedeflenmiştir.


Fakir Baykurt is one of the successful writers of Turkish literature of the Republican era. He is known for being both revolutionary and populist. He wrote his works by adopting the principle of social realism. In addition to being a writer, he is also known for his teaching profession. In Baykurt’s life, village institute, Turkey Teacher’s Union and eighty coup had significant influences. These influences were reflected in his works and private life. In this research, it is aimed to explain Baykurt's life by addressing the turning points in his life, his professions and other works he had done.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Fakir Baykurt, Yılanların Öcü, Köy Enstitüsü, Türkiye Öğretmenler Sendikası, Toplumcu gerçekçilik, Village Institute, Turkey Teacher’s Union, Socialist realism
Citation
Published Version (Please cite this version)