Bilkent Üniversitesi kurumsal arşivi "Institutional Repository"

Date
2015-04-28
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University Library
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Technical Report
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Kurumsal arşiv sistemi, bilginin daha hızlı ve daha çok kişiye kolayca ulaştırılmasını, yeni çalışmalar için kaynaklara kolay erişim ayrıcalığının sağlanması, daha önce aynı konuda neler yapıldığının kolayca belirlenmesi, yayınlara daha çok atıf yapılmasının sağlamasının yanında, araştırmacıların ve üniversitenin saygınlıklarının artmasını sağlar. Kurumsal arşiv sistemi, üniversitemizin entelektüel mirasını toplama, uzun dönem saklama işlevini yerine getirir ve geniş kitlelerin erişimine imkan sağlayacak biçimde yapılandırılır. Kurumsal arşiv sisteminde, birimlerce üretilen kitap, makale, bildiri, tez, proje, ödev, ders notu, mikroform, teknik rapor, fotoğraf, harita, ön baskı, veri setleri, ses ve video dosyaları gibi akademik dokümanlar derlenir.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Repository, DSpace, Bilkent University Institutional Repository, Digital Repository, Metadata, Digital Archive, OpenAire, BUIR
Citation
Published Version (Please cite this version)