Devrimci işçi sendikaları konfederasyonu süreli yayın faaliyetleri: 1970-1980

Date
2020
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Mehmet Süha Ünsal, HIST 200-18 (2020-2021 Fall);6
Abstract

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 1970’li yıllar boyunca toplumsal muhalefetin önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. 15-16 Haziran işçi eylemleri ile başlayan ve 12 Eylül darbesi ile sona eren bu dönemde 4 adet süreli yayın çıkarmıştır. Bu çalışma DİSK Aylık Yayını’nı merkezine alarak 1973-1980 yılları arasındaki faaliyetlerini araştırmaktadır.


Throughout the 1970’s, DİSK had been an important center of social opposition. In the period which had started with June 15-16th laborer demonstrations and ended with the 1980 Turkish coup d’état, DİSK had published 4 limited publications. This paper takes DİSK Monthly Publication to its center and explores DİSK’s activity in 1973-1980.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)