Bir mübadele hikyesi: Misakça Köyü

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu proje kapmasında Balıkesir Bandırma’ya bağlı olan Misakça Köyü hakkında detaylı bir araştırma yapılmıştır. Ilk olan köyün konumu, Misakça Köyü’nü önemli kılan olayları ve özellikleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Köyün sanayileşmemiş ve bozulmamış doğası, Köylülerin geçim kaynakları, köydeki tarım, hayvancılıkla alakalı kapsamlı bilgi aktarımı yapılmıştır. Ilk olarak Misakça Köyü’nü geçmişten bu yana çok önemli kılmış, tarihini ve kültürünü oluşturmuş Lozan Mübadelesi hakkında detaylı bilgi verilmiştir ve daha sonra bu mübadele’nin köyü nasıl değiştirdiği, kültürünü ve tarihini, köyde ikamet edenlerin hayatlarını nasıl etkilediği konusunda da kapsamlı araştırma ve bilgi aktarımı sağlanmıştır.


In this project cover, a detailed research was conducted about Misakça Village, which is located in Balıkesir Bandırma. It is imporant to know brief information about the village The village’s economy is agriculture and hence, its nature remains untouched by grasp of industrilisation. The village’s historical importance is connected to population exchange signed Lausanne which resulted in hundreds of thousands of Turks coming to Anatolia from Balkans. The village is one of the locations migrants concantrated. As seen in any population movements, newcomers brought their own traditions and way of life which made Misakça Village quite diversified and rich in terms of culture.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)