The role of regional cooperation for development (RCD) for Pak-Turk relations (1964-1979)

Date
2019
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

RCD 21 Temmuz 1964 tarihinde İran, Pakistan ve Türkiye arasında yapılan bir antlaşmadır. Antlaşmanın amacı üye ülkeler arasındaki ticareti arttırmak ve batı güçlerine olan bağımlılığı azaltmaktır. Antlaşmanın ekonomik ve politik kazançları olsa da uzun vadede birçok iç ve dış zorlukla karşılaşmıştır.


RCD was a pact signed between Iran, Pakistan and Turkey on July 21, 1964. The aim of the pact was to increase inter-regional trade among the member countries and depend less on The Western powers. In the long run, despite having some economic and political gains, the pact faced numerous external and internal challenges.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Ekonomi, Politika, RCD, Pakistan, Türkiye, Economy, Politics, Turkey
Citation
Published Version (Please cite this version)