Haldun Dormen ve Dormen Tiyatrosu

Date
2018
Authors
Şahin, Melik Burak
Şenocak, Deren
Ergün, Eylül
Urhan, Yunus Emre
Başpınar, Zeynep
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Sadiye Sena Dinçyürek, HIST 200-10 (2017-2018 Spring) ; 3
Abstract

Bu araştırmada, Haldun Dormen’in Tiyatro kariyeri ve Haldun Dormen’in kurduğu Dormen Tiyatrosu incelenmiştir. Haldun Dormen’in tiyatroya başlamasında etkili olan etkenler ve Dormen Tiyatrosu’nun sergilediği önemli oyunlar anlatılmıştır. Bu süreçte yaşanan önemli olaylar ve Dormen Tiyatrosu’nun Türk Tiyatro Tarihine olan etkileri üzerinde durulmuştur. Araştırma sürecinde yazılı ve sözlü kaynaklardan faydalanılmıştır.


This paper is researched that Haldun Dormens theater career, Dormen theater which Dormen himself opened. The influences that started Haldun Dormen to theater and the main plays that was shown on Dormen Theater is determined. In this process, the main events and the effects of Dormen Theater on Turkish Theater History is expressed. Written and verbal sources are used during the research.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)