Boğaziçi Fizik Bölümü tarihi

Date
2022
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Boğaziçi Üniversitesi, Robert Koleji’nin kuruluş tarihi 1863’ten bu yana, Fizik dalında eğitim vermektedir. Fizik bölümü, 1963 yılında dört yıllık lisans programının başlatılması ile kurulmuştur. Fizik bölümü, tarihi boyunca Boğaziçi Üniversitesinde izlenen çok yönlü birey yetiştirme esasına dayalı olarak eğitim modelini uygulamıştır. Bölümün tarihini üniversitenin bir amerikan kolejinden bir devlet üniversitesine dönüşümü ve bölüme katkılarda bulunmuş isimler ile onların çalışmaları şekillendirmiştir. Bu araştırmada Robert Koleji’nin kurucusu ve burada fizik eğitimi vermiş isimlerin eserlerinden, fizik bölümünde okumuş ve akademisyenlik görevini sürdürmüş/sürdüren kişilerle yapılan röportajlardan ve konuyla ilgili diğer birincil kaynaklardan yararlanılarak Boğaziçi Fizik Bölümü’nün tarihinin anlatılması ve değerinin gösterilmesi hedeflenmektedir.


Boğaziçi University has been providing education in Physics, one of the fields of natural sciences since the university was founded in 1863 as Robert College. The department of Physics was established in 1963 with the launch of the four-year undergraduate program. Boğaziçi University was one of the first universities to support physicists who did their doctorate abroad to return to Turkey and teach the subject; therefore it has contributed to the development of a research culture in the field of physics. The Physics department has applied Boğaziçi University’s education model based on the principle of raising versatile individuals throughout its history. The department's history has been shaped by the transformation of the university from an American college to a public university and the contributions and works of people in the department. In this research project, the history and value of the department are examined by making use of the books written by the founder of Robert College and people who gave physics education, interviews with people who have both received and given education as academicians in the physics department, and news articles.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Boğaziçi Üniversitesi, Fizik, Fizik bölümü, Robert Koleji, Boğaziçi University, Physics, Department of physics, Robert College
Citation
Published Version (Please cite this version)