Modernleşme penceresinden Kastamonu Hükümet Konağı : 1902-1960 yılları arasında Kastamonu Hükümet Konağı ve konak ile ildeki modernleşme arasındaki ilişki

Date
2013
Authors
Yılmaz, Pınar Özüm
Özmen, Burcu
Çöteli, Çağıl
Hiçyılmaz, Umut
Albayrak, Anıl
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)