An analysis of the destiny of Ahiska Turks following their deportation to the Soviet Union and Türkiye's policies for reintegration into their homeland, Türkiye

Date

2024

Editor(s)

Advisor

Supervisor

Co-Advisor

Co-Supervisor

Instructor

Source Title

Print ISSN

Electronic ISSN

Publisher

Bilkent University

Volume

Issue

Pages

Language

English

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Series

Beril Ünver, HIST209-001 (2023-2024 Spring) ; 2

Abstract

The study analyzes the history and destiny of the Ahiska Turks, a Muslim Turkic-speaking nation historically living on the territory of Meskhetia in present-day Georgia. The primary subject of the study is the period after their deportation to the USSR in 1944 and the reintegration policy pursued by the Turkish government to return them to their homeland, Türkiye. The analysis covers three key periods: before the deportation, the period in the Soviet Union, and after its collapse, including all the events leading to the return of Ahiska Turks to their historical homeland. The purpose of the study is to understand why the Turkish government did not attempt to return the Ahiska Turks to their homeland during the Soviet Union and only started to implement this policy in the 1990s.


Bu araştırma, tarihsel olarak bugünkü Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşayan ve Türkçe konuşan Müslüman bir millet olan Ahıska Türklerinin tarihini ve kaderini incelemektedir. Çalışmanın temel konusu, 1944 yılında SSCB'ye sürgün edilmelerinden sonraki dönem ve Türk hükümetinin onları anavatanları Türkiye'ye geri döndürmek için izlediği yeniden entegrasyon politikasıdır. Analiz üç temel dönemi kapsamaktadır: sürgün öncesi, Sovyetler Birliği dönemi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Ahıska Türklerinin tarihi anavatanlarına dönmesi. Çalışmanın amacı, Türk hükümetinin neden Sovyetler Birliği döneminde Ahıska Türklerini anavatanlarına geri döndürmeye çalışmadığını ve bu politikayı ancak 1990'larda nasıl uygulamaya başladığını anlatmaktır.

Course

Other identifiers

Book Title

Citation

item.page.isversionof