Avrupa’ya uzanan bir hayat ve Türk mucit Kenan Özgören

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST200-11 (2022-2023 Fall);8
Abstract

Araştırmanın kapsamı Kenan Özgören’in biyografisi olup kendisinin hayatı ve tecrübeleri Türkiye tarihinden bilgiler verilerek aktarılacaktır. Özgören’in 12 Eylül 1980 darbesindeki tecrübeleri ve darbenin, siyasi olarak aktif bir öğrenci olan Kenan Özgören’in hayatına etkisi ele alınacaktır. Darbeden dolayı İsveç’e sığınan Özgören’in İsveç’teki yaşamı hakkında resmi kaynaklarla desteklenen araştırmalar sunulacaktır. Son siyasi faaliyeti olarak Abdullah Çatlı’nın hapisten kaçırılmasına yardımcı olan Kenan Özgören, bu olaydan sonra kendisini bilime adamış olup bu alanda pek çok araştırma yürütmüş ve çeşitli alanlarda ürünler geliştirerek bunların patentini almıştır. Bilimsel çalışmalarından da makalede ayrıntılı olarak bilgiler aktarılacaktır. Sadece bilimsel alanda değil edebiyat alanında da eserler vermiş, deneme ve şiir kaleme almış olan Özgören’in bu bağlamda yaşadığı tecrübeler de aktarılacaktır.


The scope of the research is Kenan Özgören's biography, and his life and experiences will be conveyed by giving information from the history of Turkey. Özgören's experiences in the September 12, 1980 coup and the impact of the coup on the life of Kenan Özgören, a politically active student, will be discussed. Research supported by official sources about Özgören's life in Sweden, who took refuge in Sweden due to the coup, will be presented. Kenan Özgören, who helped Abdullah Çatlı escape from prison as his last political activity, devoted himself to science after this event, conducted much research in this field, developed products in various fields, and obtained patents. Detailed information will be given from scientific studies in the article. The experiences of Özgören, who has produced works not only in the scientific field but also in the field of literature, and wrote essays and poems, will also be conveyed in this context

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)