Bulanıklık tespiti birikimli olasılığına dayalı kızılötesi kamera otomatik odaklanması

Date
2014-04
Advisor
Instructor
Source Title
22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014 - Proceedings
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
1975 - 1978
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Nesne iz ölçümü ve analizinde kızılötesi (KÖ) kameralar önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle araştırma ve askeri amaçlı kullanılan bilimsel KÖ kameralarda odaklama el ile yapılmakta ve bu durum alınan ölçümün hassasiyet ve güvenilirliğini azaltmaktadır. Otomatik kamera odaklama algoritmaları imgeden çeşitli öznitelikler çıkararak en iyi odak noktası için bir ölçüt belirlemeye çalışmaktadır. Bu çalışmada, imge kalite değerlendirilmesinde kullanılan dayanaksız (referanssız) bir bulanıklık ölçütü bir takım uyarlamalardan geçirilmekte ve uyarlanan bu ölçüt KÖ kamera otomatik odaklanması problemi için önerilmektedir. Gerçekştirilen deneysel çalışmalar önerilen yöntemin KÖ kamera otomatik odaklanması probleminde başarıyla kullanılabileceğini göstermiştir.


The infrared (IR) cameras plays an important role in the measurement and analysis of object signature. However, especially the scientific IR cameras that are used for research and military purposes have manual focusing system that reduces the sensitivity and reliability of the measurement taken. Camera autofocus algorithms extract various features from the camera images in order to define a measure for determining the most focused camera image instance. In this work, a no-reference image quality measure is modified and the modified measure is proposed for the autofocus of infrared cameras. Experimental results show that the proposed measure can be used in the problem of autofocus of infrared cameras, successfully. © 2014 IEEE.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Autofocus algorithms, Autofocus of infrared cameras, Cumulative probability of blur detection, Image quality assessment, Infrared cameras, Image quality, Signal processing, Temperature indicating cameras, Auto-focus algorithm, Blur detection, Cumulative probabilities, Infra-red cameras, Measurement and analysis, No-reference images, Object signatures, Infrared devices
Citation
Published Version (Please cite this version)