Türkiye’de Barış Gönüllüleri ve bir Barış Gönüllüsü olarak Heath Lowry

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdurrahman Özer, HIST 200-1 (2022-2023 Fall);9
Abstract

Araştırmamızın konusu Türkiye’de Barış Gönüllüleri ve bir Barış Gönüllüsü olarak Heath Lowry olup ABD’nin Barış Gönüllüleri projesi, bu projenin başlatılması ve amaçları hakkında bilgi verilecektir. Bunlara ek olarak Heath W. Lowry’nin kim olduğu, görev yaptığı Bereketli Köyü ve bu köydeki faaliyetleri, köy halkıyla Lowry arasındaki ilişkinin detaylarına yer verilecektir. Son olarak ise Barış Gönüllülerinin Türkiye’deki faaliyetlerine son verilmesi süreci nedenleriyle birlikte incelenecektir.


The subjects of our research are the Peace Corps Volunteers in Turkey and Heath Lowry as a Peace Corps Volunteer. In addition to these, who Heath W Lowry is, the Bereketli Village where he worked, and his activities in this village, the mutual perspectives between the village people and Heath Lowry will be included. Finally, the process of ending the Peace Corps' activities in Turkey will be examined along with its reasons.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)