Sabit karasal mikrodalga LOS/NLOS radyo linklerin enterferans analizi

Date
2015-05
Advisor
Instructor
Source Title
23rd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2015 - Proceedings
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
1969 - 1972
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu çalışmada, NATO Band 3+ (1350-2690 MHz) ve NATO Band 4 (4400-5000 MHz) frekans bantlarında çalışan sabit karasal mikrodalga LOS (karasal görüş çizgisi)/ NLOS (ufuk ötesi) radyo linkleri için enterferans modellenmesi ele alınmıştır. Sabit karasal noktadan-noktaya haberleşme sistemlerinde enterferansa maruz kalan istasyonlardaki hem açık havadaki hem de yağmurdaki saçılmadan kaynaklanan enterferansın hesaplanması yapılmıştır. Ayrıca, ITU-R P.452 Tavsiyesinde bahsedilen açık havadaki enterferans kaybının hesabındaki enterferans yayılım mekanizmaları incelenmiştir. Enterferansa neden olan verici ve enterferansa maruz kalan alıcı istasyonların koordinat bilgileri, enterferansa neden olan verici ve enterferansa maruz kalan alıcı istasyonların antenlerinin yerden yükseklikleri, anten ayrımcılıgı, ˘ polarizasyon tipi, radyo kırılma indeksi, deniz seviyesinden ortalama kırıcılık, zaman yüzdesi, yığın kategorisi, sayısal arazi yükseklik haritası ve iklimsel veriler gibi enterferans yayılım parametreleri kullanılarak çeşitli mikrodalga radyo linkler için enterferans analizleri yapılmıştır.


In this study, interference modelling is investigated for fixed terrestrial microwave LOS (line-of-sight)/ NLOS (transhorizon) radio links operating in NATO Band 3+ (1350-2690 MHz) and NATO Band 4 (4400-5000 MHz) frequency bands. The calculation of the interference due to both clear-air and hydrometeor scattering interference mechanisms are made for the interfered-with receiver stations of fixed terrestrial point-to-point systems. Moreover, interference propagation mechnasims of the calculation of the clear-air interference basic transmission loss mentioned in the Rec. ITU-R P. 452 are examined. Interference analysis for several microwave radio links are analyzed using the interference propagation parameters such as interfering transmitter and interfered-with receiver station coordinates, antenna heights above ground level, antenna discrimination, polarization, radio refractivity index lapse, sea-level surface refractivity, time percentage for which the calculated basic transmission loss is not exceeded, clutter information, digital terrain elevation and climate data. © 2015 IEEE.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Clear-air interference, Hydrometeor scattering interference, Line-of-sight (LOS), Non line-of-sight (NLOS) microwave radio links, Rec. ITU-R P. 452, Antennas, Balloons, Clouds, Data flow analysis, Digital radio, Frequency bands, Microwave links, Microwaves, Mobile telecommunication systems, Radio transmission, Refraction, Sea level, Signal processing, Wave transmission, Basic transmission loss, Clear air, Interference mechanisms, Interference modelling, Line of Sight, Microwave radio, Propagation parameters, Rec. ITU-R P. 452, Radio links
Citation
Published Version (Please cite this version)