Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk Deniz Kuvvetleri'ndeki değişime olan etkileri

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Geçmişten bugüne birçok ulusa ev sahipliği yaparak başta kültürel ve jeopolitik olmak üzere birçok farklı alanda önem arz eden Kıbrıs, tarih boyunca Türk toplumlarının Akdeniz başta olmak üzere bölgede etkili olabilmek adına askeri ve diplomatik mücadeleler verdiği bir coğrafya olmuştur. Ada üzerinde hakimiyeti sağlamak suretiyle Türk çıkarlarını korumak adına yapılan çıkartmalardan başarıyla sonuçlanması sebebiyle etkileri 40 yıl sonra bile hissedilen 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın Türk Deniz Kuvvetleri’ndeki değişime olan etkileri göz ardı edilemeyecek kadar çoktur. Donanma bünyesinde Barış Harekatı’na hazırlık süreciyle beraber başlayan modernleşme ve bağımsızlaşma sayesinde Türk Deniz Kuvvetleri günümüzdeki etkin konumuna yükselmiştir. Bu araştırmada Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev yapmış Yarbay Özhan Bakkalbaşıoğlu’yla yapılan röportaj ile beraber çeşitli makaleler ve kitaplardan yararlanılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin donanmasının Kıbrıs Barış Harekâtı öncesi ve sonrası durumu karşılaştırılmıştır ve bu harekatın Türk Deniz Kuvvetleri’ndeki değişime olan etkileri incelenmiştir.


Throughout history, Cyprus, which is a multicultural island that has vital importance in cultural and geopolitical terms, has been somewhere various Turkish states campaigned militarily and diplomatically in order to be dominant in the region. The effects the 1974 Cyprus Peace Operation, which still has an influence due to being the most successful of all the landings Turkey made in order to protect its political interests, had on the change in the Turkish Naval Forces are too numerous to ignore. The Turkish Naval Forces has risen to its current position as a regional power thanks to the modernization and independence from other nations that stem from the preparation process for the Peace Operation. The purpose of this research is to compare the situation of the naval forces of the Republic of Turkey before and after the Cyprus Peace Operation, and therefore to examine the effects of this operation on the change in the navy. This article makes use of various articles and books, as well as an interview with Commander Özhan Bakkalbaşıoğlu, who served in the Cyprus Peace Operation in 1974.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Kıbrıs Barış Harekâtı, Türk donanması, Türk Deniz Kuvvetleri, Özhan Bakkalbaşıoğlu, 1974 Kıbrıs çıkartması, Cyprus Peace Operation, Turkish navy, Turkish Naval Forces, 1974 Cyprus landing
Citation
Published Version (Please cite this version)