Çatışmalar arasında bir ada: Kıbrıs

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Eylül Çetinbaş HIST200-22 (2022-2023 Fall);100
Abstract

19.yüzyıl itibariyle Osmanlı’nın hakimiyetini kaybettiği Kıbrıs adası İngiltere’nin yönetimine girdi. Fakat ada halkının önemli bir çoğunluğunu oluşturan Rumlar tarafından Kıbrıs’ın Yunanistan hakimiyeti altına girmesi isteniyordu. Bu durumun üzerine Rumlar İngiltere ile diplomatik yollarla anlaşmayı denediler. İstekleri yerine getirilmediğinde ise Kıbrıs’ı tamamen bir Yunan adası yapma hedefiyle çeşitli yollara başvurdular. İngiltere’ye karşı kurulan ancak sonrasında Kıbrıs’ta yaşayan Türk halkını hedef alan terör örgütlerine karşı gerek İngiltere’nin gerekse Türkiye’nin müdahalesi sonucunda Kıbrıs’ta çatışmalar baş gösterdi. Kıbrıslı Rumların Türklere karşı olan saldırgan tutumları sebebiyle Türk ve Rum kesimleri arasında yıllar sürecek olan çatışmaların temeli atılmış oldu. Kıbrıs Türklerinin Güney kesimden Kuzey kesime göç etmelerine neden olan Kanlı Noel Saldırısı’nın 1963’te patlak vermesiyle birlikte Kıbrıs’ın kaderi kesin olarak değişti. Türklerin Güney’den Kuzey’e zorunlu göçü ve Rumların sürdürdüğü saldırgan tutum sebebiyle yıllar süren şiddetli çatışmalar Kıbrıslı Türklerin yaşantısını bütünüyle değiştirdi. Kıbrıs olayları dönemin gazete haberlerinin de işaret ettiği üzere dünya siyasetinde de büyük bir etki bıraktı. Özellikle Türkiye’nin dış politikasını birçok açıdan şekillendirdi.


At the end of the 19th century Cyprus, which lost the dominance of the Ottoman Empire, came under the rule of Britian. However, the Greeks, who regarded as the majority of the population, wanted Cyprus to be under Greek domination. Upon this decision, the Greek Cypriots tried to reach an agreement in negotiations with Britian. When their wishes were not fulfilled, they resorted to various ways with the aim of making Cyprus a completely Greek Island. Many terrorist organizations that was founded against Britian, but after the intervention of both Britian and Turkey against terrorist organizations targeting the Turkish people living in Cyprus, quarrels broke out in Cyprus. The aggressive attitudes of the Greek Cypriots towards the Turks laid the foundation for the conflicts that would last for many years between the Turkish and Greek Cypriots. With the outbreak of the Bloody Christmas Attack in 1963, which caused the Turkish Cypriots to migrate from the South to the North, the fate of Cyprus changed definitively. The forced migration of Turks from the South to the North, and the aggressive stance operations carried out by the Greeks, the years of violent quarrels have completely captured the experience of the Turkish Cypriots. Cyprus periods also left a great impact on world politics, as the newspaper reports of the period will point out. It especially shaped Turkey's foreign policy many times.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)