Was the Ankaray metro the correct transportation solution for students?

Date
2023
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Kaan Gazne, HIST 209-2 (2022-2023 Fall);4
Abstract

The Ankaray metro line was the first underground railway project constructed in Ankara. Before this metro existed, the public transportation system consisted solely of buses. Construction of the metro began in 1992, and it first became operational in 1996. Ankaray passes through the city center and provides an alternative way to connect important locations around the city. Although it increases connectivity and improves transportation, this project came at a high cost. This research paper will evaluate the Ankaray metro’s impact on students’ lives.


Ankaray metro hattı, Ankara’da inşa edilmiş birinci yer altı demiryoludur. Ankara metrosundan önce, toplu taşıma sistemi sadece otobüslerden oluşmaktaydı. Metro sisteminin inşaatı 1992 da başladı; ilk metro 1996 da işleme başladı. Bu metro hattı şehirin merkezinden geçerek şehirdeki önemli lokasyonları birbirine bağlamaktadır. Bu metro hattı toplu taşımada bağlantıları arttırmakta çok önemli bir role sahip olduğuna rağmen, bu yapının maliyeti çok büyük miktara mal olmuştur. Bu araştırma yazısı, Ankaray metrosunun öğrencilerin yaşamına etkisini değerlendirecek.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)