Avrupa entegrasyonu kuramlarıyla Türkiye'yi konu alan yazının etkileşimi: Avrupalılaşma araştırma programını Türkiye özelinde yeniden düşünmek

Date
2011
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Uluslararasi Iliskiler Dergisi
Print ISSN
1304-7310
Electronic ISSN
Publisher
Volume
8
Issue
30
Pages
77 - 102
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu makale Avrupa entegrasyonu çalışmalarının Avrupalılaşma yazını yönünde evrilmesiyle Türkiye’deki Avrupalılaşma çalışmalarının gelişimi arasında bir kopukluk olduğu gözleminden yola çıkmaktadır. Çalışma bu etkileşimin sınırlılıklarını tespit ettikten sonra, bu sınırlılıkların kavramsal, kuramsal ve yöntemsel kökenlerini incelemektedir. Söz konusu sınırlılıkların aşılabilmesi için Avrupalılaşma yazınıyla ortaya çıkan kavramsal, kuramsal ve yöntemsel yeniliklerin Türkiye’yi çalışırken etkin bir biçimde kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekilmektedir. Bu tür bir uygulamanın Türkiye’deki dönüşümün üzerindeki AB etkisini diğer iç dinamikler ve dış faktörlerden ayırt etme imkânını yaratacağını vurgulanmaktadır. Bu değerlendirmeyi yaparken özellikle Türkiye’yi konu alan yazının kuramsal yaklaşımlar, kapsam, ara değişkenler, mekanizmalar ve araştırma tasarımı açısından gelişimini analiz edilmektedir.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Avrupalılaşma araştırma programı, Türkiye, Karşılaştırmalı vaka analizi, Ara değişkenler, Mekanizmalar
Citation
Published Version (Please cite this version)