17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve sağlık çalışanlarına etkisi

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Eylül Çetinbaş, HIST200-020 (2022-2023 Fall);01
Abstract

Türkiye’nin en büyük yıkımlarından biri olan 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi birçok sayıda can kaybına sebep olurken, tüm ülkeyi ekonomik açıdan oldukça zor duruma soktu. Gölcük depremi ve hemen 3 ay sonrasında meydana gelen Düzce depremi, doğal afetler konusunda Türkiye’ye farklı deneyimler yaşattı ve daha fazla önlem alınması gerektiğini gösterdi. Sağlık alanında da çalışanların yaşadığı deneyimlerle oluşan yeni düzenlemeler hayata geçirildi.


While the Gölcük Earthquake of 17 August 1999, one of the biggest destructions in Turkey, caused many casualties, it put Turkey in a very difficult economic situation. The Gölcük earthquake and the Düzce earthquake 3 months later gave Turkey different experiences regarding natural disasters and showed that more precautions should be taken. In the field of health, some regulations created by the experiences of the employees were put into practice.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Deprem, Sağlık çalışanları, Zarar, Deneyim, Yaralı, Sağlık, Psikoloji, Earthquake, Health workers, Damage, Experience, Injured, Health, Psychology
Citation
Published Version (Please cite this version)