Cumhuriyetin ilanı ile beraber gelişen bir sektör: eczacılık ve ilaç üretimi

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Deniz Armağan Akto, HIST200-003 (2022-2023 Fall);007
Abstract

Eczacılık mesleği köken olarak insan sağlığının söz konusu olduğu her yerde bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’nde, 19. yüzyılın ortalarında önemini daha çok hissettiren şifa sektörü eczane kavramının ortaya çıkışıyla yaygınlaşmaya başladı. Eczacılık usta çırak ilişkisine dayanan bir zanaat iken günümüze yaklaştıkça ticaret olanaklarının ve talebin artmasıyla beraber büyük fabrikalarda seri üretimine geçilen ilaçları dağıtıma çıkarılmasına yol gösteren bir meslek haline dönüşmüştür. Bu araştırma raporunda ilaç sektörünün cumhuriyet öncesinden cumhuriyet sonrasına kadar olan dönemler ve bu dönemlerdeki önemli gelişmeler ele alınacaktır. Cumhuriyet öncesi 1833-1928 yılları arası “Eczane Dönemi”, 1928 sonrası Laboratuvar Dönemi”, 1945-1984 yılları arası “Endüstrileşme Dönemi”, 1984 sonrası da “Modernleşme Dönemi” olarak ele alınacaktır. Sektördeki ilaç üretimi ve ilaç sermayesindeki değişimler incelenerek geçmişten günümüze kadar olan üretim ve tüketim alanlarındaki verileri kıyaslamaya yönelik bilgi sağlanacaktır. Gelecekte nasıl adımlar atılması gerektiği analizlere göre önerilerek sonuçlanacaktır.


The profession of pharmacy originates wherever human health is concerned. In the Ottoman Empire, the healing sector, which became more critical in the middle of the 19th century, started to become widespread with the emergence of the pharmacy concept. While pharmacy is a craft based on a master-apprentice relationship, it has turned into a profession that guides the distribution of drugs, which are mass-produced in large factories, with the increase in trade opportunities and demand as it approaches today. This research report will discuss the periods from the pre-republican to the post-republican period of the pharmaceutical industry and the critical developments in these periods. The Pre-Republican period between 1833-1928 will be considered the “Pharmacy Period,” after 1928 as the ``Laboratory Period”, between 1945-1984 as the “Industrialization Period,” and after 1984 as the “Modernization Period.” By examining the changes in pharmaceutical production and pharmaceutical capital in the sector, information will be provided to compare the data in the fields of production and consumption from the past to the present. It will be concluded by suggesting what steps should be taken in the future according to the analysis.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)